Nyheder Naturlegepladsen Den handicapvenlige have Sansehaven Om Helle Geelsgård Andre projekter Skriv til Helle English Forsiden
 
 Private opgaver

2008-2004

Gentofte Kommune
Sansehave ved plejehjemmet Søndersøhave
Haven indvies juni 2008

Københavns Kommune
Skitseforslag til renovering af skolegården ved Skolen i Charlottegården, Prinsesse Charlottes Gade 46, 2200 København C

Bispebjerg Hospital, Børnepsykiatrisk Afd., Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
Legeplads og sansehave i eksisterende gammel have.
Indviet november 2007
http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Nyheder/Nyheder+og+pressemeddelelser/Aktuelle+nyheder/

Ewaldsgade-karréen
Skitseforslag til fælles gårdareal

Ingeborggården Plejehjem, Frederiksberg
Skitseforslag til gårdhave

Røsnæs Skole og Børnehus, Kalundborg
Skitseforslag til legepladsområde for børnehave og SFO

Dublin Docklands Development Authority
Invited to submit to Ideas Competition for Chocolate Factory Park and Chimney Park.

Roskilde Amt
Fjordskolens udearealer
Indviet 2006.

Region Sjælland
Udearealerne ved Plejehjemmet Egebækhus i Nærum. Plejehjemmet er et landsdækkende døgntilbud for voksne døve og døvblinde med et omfattende fysisk eller psykisk/social pleje- og omsorgsbehov. 
Projektet udføres etapevis.

Rudersdal Kommune 
Renovering af udearealerne ved Parkvejskolen
Indviet november 2006.

Lisbeth og Jens-Peters Hidcotegarden
Privathave i Vanløse

Kollegiehaven, Charlottenlund
Ny indretning og renovering af fællesarealer. Etableret 2007-2008

Rudersdal Kommune
Udearealerne ved Kastaniebakken – ny børneinstitution, Biskop Svanes Vej
Indviet 2006
http://www.kastaniebakken.dk/

Herlev kommune
Skitseforslag til Bedstes Læse-Sansehave
 
Gentofte Kommune
Forundersøgelse af sansehavemuligheder ved ni plejehjem

Nedre Eiker Kommune, Norge
Stenseth barnehage

Rudersdal Kommune 
Udearealerne ved nyopført Børnehuset Skovstjernen
Indviet 2006
http://www.skovstjerneborn.dk/


2004-1988

UK, Sheffield
The Loxley College site in Stannington. An accessible, enjoyable and educational space to all. Overall analysis and draft.

Norway, Solbergelva, Nedre Eiker Kommune
Skyttelveien Andelsbarnehage BA. Forslag til indretning af udearealer.

Karlslunde, Elsehus
Et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne autister. Forslag til indretning af udearealer ved værkstedshuset.

Ålborg, institutionen Stampe
En observations- og behandlingsbørnehave for motorisk handicappede børn. Sansehave og udnyttelse af skrænt.

Roskilde, Trekroner
Specialbørnehaven Bjerget for børn med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, herunder autisme. Forslag til sansesti, huleby, boldbane mv.

Næstved. Det selvejende specialplejehjem Solgaven
Plejehjemmet er opført af Dansk Blindesamfund i 1976 for blinde og svagsynede. Omlægning af gårdhaver.

Hvidovre Kommune
Naturlegeplads i Rebæk Søpark.
Program for udformning og projektforløb.

Specialbørnehaven Boager i Helsinge

Helhedsplan for Københavns Amts specialskole Geelsgårdskolen i Virum

Helhedsplan for Blindehjemmet Bredegård i Fredensborg

Sansehave til døgninstitutionen Fenrishus i Århus

Saras Have, en privathave i Albertslund

Omlægning af legeplads ved Børneinstitutionen Bøgehøjen i Vedbæk

Forslag til sansepark ved Videnscenteret i Vordingborg

Forslag til legeplads ved Børnehuset Nordly i Brøndby

Privathave på Norgesvej i Lyngby

Privathave på Langs Hegnet i Lyngby

Forslag til sansehave ved Lokalcenter Betania i Århus

Forslag til sanse- og aktivitetshave ved Pensionat Solbakkevej, Silkeborg

Forslag til sansehave ved Ungdomshjem for Døvblinde i Ålborg

Helhedsplan for Børnehjemmet Solbo i Resenbro

Blindehave ved Pindstrup Centret på Djursland

Sansehave ved Rosenvængets Skole i Viborg

 © Helle Nebelong


Designet af www.Martinity.com