Nyheder Naturlegepladsen Den handicapvenlige have Sansehaven Om Helle Geelsgård Andre projekter Skriv til Helle English Forsiden
 
 Sansehaven i Fælledparken

En oplevelseshave midt i København
God tilgængelighed

Sansehaven i Fælledparken er projekteret af landskabsarkitekt MAA Helle Nebelong for Københavns Kommune. Den er anlagt i 1996, da København var international kulturby.

Københavns Kommunes brochure om Sansehaven (pdf)

"Sjettesansens Port" er udført af kulturhåndværker Henrik C. Andersen og konservator Francesca Isbrand.

"Høresansen" er udført af rumdesigner Unni Johnsen. "Høresansen" er udført af rumdesigner Unni Johnsen.Ingen gynger
Sansehaven er et yndet udflugtsmål for daginstitutioner og småbørnsfamilier.
På hverdage kommer flere hundrede institutionsbørn. De farer storsansende rundt mellem stauder, granitblokke og skulpturer, mens pædagogerne koncentrerer sig om den medbragte kaffe og samværet med kollegerne.
"Her kunne nu godt være nogle gynger!" lyder en stående bemærkning fra pædagogerne. Men gyngerne er ikke nødvendige, for haven appellerer til børns naturlige lyst til at undersøge omgivelserne med alle sanser. De digter og finder på, når al ting ikke er givet på forhånd, og når omgivelserne lader det være op til dem selv at give tingene liv. Sansehaven forsøger ikke at konkurrere med legepladserne, som børn holder så meget af - netop på grund af gyngerne og alle de andre legeredskaber, der giver et sug i maven - den er bare en lille have, hvor tiden står mere stille end udenfor i den pulserende hovedstad, hvor alle haster afsted for at nå det hele - hvad det så end dækker over!

Skulpturen "Lugtesansen" er udført af billedhugger Thomas Kristensen. Skulpturen "Smagssansen" er udført af kulturhåndværker Henrik C. Andersen og konservator Francesca Isbrand. Omkring den er plantet solbærbuske

Skulpturen "Synssansen" er udført af rumdesigner Unni Johnsen.
Fra idé til anlæg
Allerede i vinteren 1993 spirede ideen om en sansehave i Fælledparken. Københavns Kommune fik en henvendelse fra en mor, der savnede udflugts- og udfoldelsesmuligheder til sit handicappede barn. Friluftsrådet gav tilsagn om økonomisk støtte, og skitseringsfasen tog fart i foråret 1994.
Rundture til kommunens materialepladser afslørede, at der lå mange bunker af brugbare overskudsmaterialer, der hver især rummede historie: gamle klinker fra Rådhuspladsen, granitblokke fra Fredens Bro, skulpturer fra Nørrebroparken - rene fund til en sansehave!
Skitser blev til arbejdstegninger, arbejdestegninger blev til fysiske anlæg, og indvielsen kunne finde sted i juni 1996.

Naturkoncentrat
En sansehaves formål er at kompensere for naturen, når den "ægte vare" er langt væk og svært tilgængelig. Den er et koncentrat af natur og skal tale til alle sanserne og rumme kontrastfulde oplevelser af f.eks. lys og skygge, hårdt og blødt, sødt og surt, glat og ujævnt. Mange af disse oplevelser kan skabes alene ved brug af planter, men mulighederne kan udbygges med sten- og træmaterialer og allerhelst også et lille, plaskende springvand.
Sansehaven i Fælledparken er den første offentligt tilgængelige sansehave i Danmark. Af hensyn til synshandicappede og kørestolsbrugere er havens enkelte områder klart defineret med kanter af brosten, marksten, palisader og sveller.


Refugium for gamle skulpturer
Inde i vildnisset mellem træer og buske stod skulpturgruppen Herkules på skillevejen med de tre figurer: Herkules, Dyden og Lasten fra Sansehavens åbning august 1996 til oktober 2011, hvor et stadigt stigende hærværk desværre har gjort det nødvendigt at fjerne de sørgelige rester af figurerne. Skulpturgruppen var udført af J. J. Bregnø i 1936 og stod i Nørrebroparken, indtil den også der blev offer for så alvorligt et hærværk, at den blev pillet ned og dømt uegnet til genopstilling.
I Sansehaven gør det ikke noget, at der mangler en næsetip og en underarm, så skulpturgruppen kom i mange år igen til ære og værdighed. Figurerne blev placeret anderledes end de stod i Nørrebroparken: Herkules, der tidligere kiggede mod Dyden, fik lov til at vende sit blik mod Lasten, der sendte ham hemmelige smil, indtil hun for nogle år siden blev hovedløs. Hun lå henslængt med svulmende vindrueklaser i et vildnis af buske og træer. Forfaldet var smukt og mystisk midt i alt det
grønne, indtil meningsløs hærværk ødelagde denne intention.
Måske får Sansehaven en dag nogle nye, gamle skulpturer, som kan dø i skønhed inde i vildnisset?

Historien om skulpturgruppen (pdf)Lidt om blindehaver/sansehaver

Efter 2. verdenskrig blev der i England anlagt særlige haver for de, der havde mistet synet under krigen. Det var haver med krydderurter, roser og kaprifolier.
Begrebet "blindehave" møder man i flere europæiske storbyer, hvor der i parkerne er indrettet specielle haveafsnit med duftplanter - ofte plantet i højbede, som også er nemt tilgængelige for kørestolsbrugere og dårligt gående. Der er gerne et springvand, der som lydkilde er god for blinde at orientere sig efter og af og til ses taktile ledelinier i belægningen. Skilte med punkt- eller storskrift informerer blinde og svagtsynede om planternes navne.
I Danmark er der siden 1980'erne vokset mange små sansehaver frem ved børneinstitutioner og plejehjem for blinde og handicappede.
Udviklingen er sket sideløbende med udviklingen af indendørs sanserum i såkaldt Snoezelhuse. Det hollandske begreb "snoezeln" betyder noget i retning af at sanse aktivt og passivt. I et Snoezelhus gives svært handicappede børn og unge mulighed for at udvide deres opfattelse af sig selv i forhold til deres omgivelser gennem sansestimulerende oplevelser af f.eks. musik, dufte, lys, varme og vand.

En robust have
Det er forundeligt at se, at Sansehaven trods et enormt slid fra de mange besøgende, er kommet godt i vækst og hidtil er sluppet for hærværk - når bortses fra toiletbygningen, som igen og igen overmales med graffiti.
Der passes godt på haven. De slanke Omorika-graner forsvinder ikke ved juletid, og endnu efter syv år står de relativt sårbare sanseskulpturer intakte og er hverken stjålet eller brændt ned, selvom erfarne folk fra parkdistriktet ved indvielsen af haven i 1996 forsikrede, at de ikke ville få lov til at stå natten over. Sjettesansens Port er blevet fornyet i 2003, da den oprindelige, som var lavet af elmetræ, var blevet vakkelvorn. Den nye er udført i eg.

Fondsstøtte
Sansehaven i Fælledparken har kostet over 2 mill. kr. i anlægsomkostninger. Friluftsrådet, Tuborgfondet og Københavns Kulturby Fond 96 har støttet haven med tilsammen ½ mill. kr.
I 1997 og 1998 modtog Parkafdelingen mindre beløb fra en privat familiefond, der således ønskede at vise sin påskønnelse af haven.

English summary:

Garden of senses, Fælledparken
In 1996 - the year of the culture city - a special place for children, The Garden of Senses, was opened in Fælledparken in Copenhagen. It is the largest sensory garden in Denmark and was the first to be open to the general public.

The process starts from the beginning of 1994, when the first sketches were made by Landscape Architect Helle Nebelong who is specialised in gardens and playgrounds for handicapped children. Her earlier assignments had been for private institutions only. It was, therefore, a big challenge to design a garden of senses, which would be open to the public, situated in the most frequented public park in Copenhagen.

The Garden of Senses is designed like a maze with winding paths, leading the visitor past many different experiences:
Several Wonder Spaces with Tangible Sculptures - one sculpture to each of our senses.
Crossings, a Riverside Scenery with rocks and a Lake Scenery without water, a Lavender Island, a Maze of stakes. A Bamboo shrub, a small Garden of Fragrance with a fountain, prickly evergreens, shrubbery with old, crumbling sculptures, a Pavilion Garden, a grove of ginkgoes, a Butterfly Garden and a lot of other elements to discover.
Round stones of granite are placed outside the garden and make a sort of connection between the garden and the park.

The idea behind the Garden of Senses is to give children a glimpse of the richness of nature, in order to awaken their interest, help them to learn about nature and to respect it.
The first Gardens of Senses were created in connection with homes for children and young people with multiple disabilities, who were unable to go out and experience "real" nature. These gardens are usually small plots just outside the doors of the homes.
The Garden of Senses in Fælledparken has been designed to be explored and enjoyed by adults and children of all ages. It has become a popular place and has many visitors.
Many blind and handicapped people also visit and use the garden. Children of all ages come and train - although they do not realise it - their mobility and concentration.
The garden is full of contrasts.
The stones are also varied: rough and smooth; round and angular; small stones that rattle in your hand; big rocks for climbing.
An experience in itself is the sight of Hercules and the goddesses surrounded by all the greenery. This old sculpture group used to stand in Nørrebroparken in Copenhagen, but it was vandalised so it was taken down and declared unsuitable to be reinstated. In the Garden of Senses it does not matter if it is missing a nose-tip and half an arm, so now the sculpture group has been reinstated to be honoured and valued. Decay is suddenly beautiful and mystical in this green setting.

 © Helle Nebelong


Designet af www.Martinity.com